Mobirise

zgłoszenia na odznaki

pobierz dokument

Mobirise

Dokumenty  PZJ

pobierz dokument

bootstrap html templates

Regulamin Folwark Konny Wiktorowo 

Szanowni Państwo ze względu na bezpieczeństwo osób jeżdżących konno oraz osób przebywających na terenie, przyjęliśmy ogólne warunki i zasady bezpieczeństwa. Dlatego też prosimy o zapoznanie i zastosowanie się do regulaminu naszej stajni , który zamieszczony jest poniżej.

Przed przystąpieniem do jazdy prosimy o wypełnienie jednorazowo Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem ośrodka Folwark Konny Wiktorowo

Zapisanie się na zajęcia jazdy konnej jest równoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem regulaminu stajni.

 1. Instruktor prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za porządek i ład na terenie obiektu. Wszystkie osoby przebywające na terenie bezwzględnie muszą podporządkować się zasadą panującym w naszym ośrodku .
 2. Na terenie Folwark Konny Wiktorowo nie dopuszcza się przebywania bez zezwolenia w stajni oraz wkraczania na padok i miejsca wypasu koni bez zgody instruktora.
 3. Niedopuszczalne jest również, przebywanie na terenie z otwartym ogniem, (z wyłączeniem miejsc wskazanych przez osobę odpowiedzialną)
 4.  W razie, gdy instruktor będzie miał podejrzenie, iż osoba, która przybyła na zajęcia jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ma obowiązek odmówić prowadzenia zajęć.
 5. Jeżeli podczas zajęć, osoba uczestnicząca lub towarzysząca narazi siebie lub innych uczestników zajęć na niebezpieczeństwo, instruktor ma prawo przerwać zajęcia, a w skrajnych przypadkach poprosić o opuszczenie terenu ośrodka.
 6. Na terenie należy zachować : spokój, nie krzyczeć, ani nie przynosić urządzeń i przedmiotów, które mogą płoszyć konie przez wydawanie ostrych i gwałtownych dźwięków.
 7. Należy pamiętać, iż teren, na którym znajdują się konie jest ich domem i należy uszanować go, przez nie pozostawianie śmieci.
 8. Prosimy nie dokarmiać koni bez porozumienia z opiekunem.
 9. Obsługa konia: czyszczenie, siodłanie, oraz inne odbywa się pod nadzorem instruktora.
 10. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za osoby towarzyszące, a zwłaszcza dzieci.
 11. Zajęcia mogą zostać odwołane przez uczestnika z dwu dniowym wyprzedzeniem.
 12. Obowiązują przedpłaty na rezerwowanie terminu jazdy konnej w kwocie 50%. W chwili nie odwołania zajęć w regulaminowym terminie, kwota zostaje zaliczona na poczet nieodbytych zajęć. Z zajęć karnetowych, za nie odwołanie zajęć w regulaminowym terminie, zostaje skreślone 1 zajęcia.
 13.  Zajęcia mogą być odwołane przez organizatora nawet tego samego dnia z przyczyn losowych lub przyczyn pogodowych b. wysoka temperatura, b. niska temperatura, wichura, ulewa, lub inne czynniki atmosferyczne.
 14. Uprzejmie prosimy uczestników jazd o punktualne uczęszczanie na zajęcia.
 15. W przypadku, gdy instruktor uzna, że spóźnienie danej osoby uniemożliwia mu realizację założonego programu zajęć, ma prawo odmówić przydzielenia tej osobie konia. Zajęcia zostaną uznane za odbyte.
 16. Do jazdy należy przystępować w odpowiednim stroju jeździeckim. Należy posiadać: buty za kostkę (kalosze, oficerki itp.) buty niższe + czapsy (ochraniacze), niekrępujące ruchów, elastyczne spodnie (bryczesy, dresy itp.), toczek (można wypożyczyć bez opłaty w stajni), palcat (bat) można wypożyczyć bez opłaty w stajni.
 17. Wszystkie osoby przed zajęciami muszą wypełnić jednorazowo przed zajęciami oświadczenie dostępne na stronie.
 18. Niedopuszczalna jest jazda bez toczka, czyli jeździeckiego kasku ochronnego. Osoby nieposiadające kasku ochronnego na głowę nie będą dopuszczone do zajęć.
 19. Każdego uczestnika obowiązują po jeździe, zwyczajowe czynności przy koniu, zgodnie z przydzielonymi przez instruktora zadaniami.
 20. Jazdy w ośrodku odbywają się także w święta.
 21. Istnieje możliwość zaliczenia zajęć z Wychowanie Fizycznego dla studentów lub uczniów, o ile Studium WF zaakceptuje wystawione przez ośrodek zaświadczenie o odbytych jazdach.
 22. Kwota (także zaliczka) uiszczona za karnety jazdy konnej nie podlega zwrotowi.
 23. Karnet przypisany jest do jednej osoby. Nie ma możliwości korzystania z jazd karnetowych przez inną osobę.
 24. Karnety są ważne 30 dni od chwili wydania.
 25. Za rzeczy pozostawione na terenie, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 1. II. ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA
 2. Do pracy może być użyty tylko koń zupełnie zdrowy (lub za zgodą lekarza).
 3. Przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia szczotką, sprawdzić grzbiet i kłąb konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia. Kopystką dokładnie oczyścić podeszwy kopyt, sprawdzając jednocześnie, czy pod podkowę i w szparę wsporową nie dostał się kamyczek, szyszka itp. Sprawdzić, czy potnik jest czysty – szczególnie od strony przylegającej do ciała konia.
 4. Sprawdzić dokładnie osiodłanie i dopasowanie ogłowia.
 5. Każdą pracę rozpoczynać i kończyć stępem swobodnym.
 6. Jeżeli koń jest spocony stępować lub oprowadzać go przed wprowadzeniem do stajni aż wyschnie.
 7. Nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy (może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka).
 8. Nie przywiązywać konia wodzami i do niestałych elementów.
 9. Nie stawiać koniowi wymagań, do których nie jest przygotowany.
 10. Dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.
 11. Nie bić konia, w razie konieczności ukarania go uderzyć palcatem i to tylko po zadzie.
 12. Nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej.
 13. Nie lekceważyć najmniejszych nawet objawów chorobowych konia – zgłaszać je instruktorowi.
 14. Unikać styczności z obcymi końmi.
 15. Nie pozostawiać konia w boksie bez ruchu przez kilka dni (jedynie na polecenie lekarza).
 16. Nie eksploatować konia nadmiernie.OŚWIADCZENIE


*Po zapoznaniu się z regulaminem, prosimy o uzupełnienie danych oraz przesłanie oświadczenia.
Wypełnienie oświadczenia, upoważnia do udziału w zajęciach jazdy konnej w naszym ośrodku

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem stajni.